DÜZENLEME KURULU

 

 

• İlhan Taşlı, Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (ilhantasli@basid.org)

• Rahmi Bıyıklı, Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (rahmibiyikli@basid.org)

• Güray Çakmak, Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği ( guraycakmak@basid.org)

• Tayfun Ciğerim, Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (tayfuncigerim@basid.org)

 

 

datacenterturkiye.com | Copyright © 2017